tillbaka

Nordenskiöldsgatan 7, Göteborg

Det ligger mellan Linnégatan och Sveagatan.
Närmsta spårvagnshållplats, Olivedalsgatan