Det är en ros utsprungen
av Davids rot och stam,
av fäderna besjungen,
en ros i Götaland,
en blomma skär och blid,
mitt i den kalla vinter,
i midnatts mörka tid.